Matbuot

Ushbu sahifada ta’limga oid jurnallarda chop etilgan qiziqarli maqolalar joylashgan

BIOLOGIYANI O‘QITISHDA TA’LIM-TARBIYA UZLUKSIZLIGINI

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ingliz tili bo’yicha bilim, malakava ko‘nikmalarini rivojlantirishda ro‘lli o’yin texnologiyalaridan foydalanish

GLOBALLASHUV SHAROTI DA AXBOROT XURUJI VA UNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA’SIRI

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI UY SHAROITIDA O’QITISHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA

O‘QUVCHILARNING TARIXIY TAFAKKURINI

O’QUVCHI-YOSHLAR MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYASIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA’SIRI

YOSHLAR ONGIDA MAFKURAVIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

ЖАЛОЛИДДИН РУМИЙ ТАЪЛИМОТИДА ШAXC МАЪНАВИЙ-АХЛОКИЙ ТАРБИЯСИГА ТАЪСИР КУРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР

МАКТАБГАЧА ВА БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМДА ИНТЕГРАЦИЯНИ АМАЛГА ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

НОГИРОН УКУВЧИЛАРДА КАСБИЙ КИЗИКИШЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

САМОАНАЛИЗ И САМООЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА К ИННОВАЦИЯМ

СИСТЕМА ВЗАИМОООТНОШЕНИЙ «УЧИТЕЛЬ — УЧЕНИК» В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ТАКДИМОТ — УКУВЧИ ВА ТАЛАБАЛАРДА УКУВ ФАОЛЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУХИМ ШАКЛИ

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ БОСКИЧЛАРИДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСИДА УКИТИШНИНГ

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИНТИЗОМСИЗ УКУВЧИЛАРНИНГ ОТА-ОНАЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА МИЛЛИЙ КАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИГА АСОСЛАНГАН ИНТЕРФАОЛ УКУВ КУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

УКУВЧИ — ЁШЛАРДА УЗЛУКСИЗ СОГЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ

УКУВЧИ-ЁШЛАРГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ УРГАТИШ ДОЛЗАРБ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>